ICT Beveiliging

Beveiliging van data is één van de kern competenties binnen Invision ICT Solutions. Dat begint met de aanleg van uw infrastructuur, uw elektronische dragers en applicaties. Waar u ook bent – binnen of buiten, dichtbij of ver af - en welke apparatuur u ook gebruikt.

Daarom treft Invision ICT Solutions vanaf het eerste begin de veiligheidsmaatregelen die uw programma’s, (data)gegevens en verbale communicatie beschermen tegen onbevoegden en hackers.

Met de certificering ‘Ethical Hacker’ tonen we aan gedegen kennis te hebben hoe hackers werken.  Met deze kennis geven we beveiligingsadviezen en voeren we onafhankelijke audits uit.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een informatieknooppunt en expertisecentrum opgericht voor cybersecurity in Nederland. Het Nationaal Cyber Security Centrum publiceert beveiligingsadviezen van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Invision ICT Solutions adviseert haar relaties naar aanleiding van gepubliceerde beveiligingslekken en voert de benodigde acties uit om ICT omgevingen weer optimaal te beveilingen.
 

Recente adviezen van het Nationaal Cyber Security Centrum:
https://www.ncsc.nl/actueel/beveiligingsadviezen

Consultancy