Privacyverklaring

Privacyverklaring

Invision ICT Solutions B.V. , gevestigd aan Auvergnestraat 4, 4611 LN Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Auvergnestraat 4
4611 LN Bergen op Zoom
T.  0164 213095
www.invision-ict.nl
info@invision-ict.nl

KvK: 22031419

Persoonsgegevens die wij verwerken

Invision ICT Solutions B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken(indien beschikbaar) :

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Invision ICT Solutions B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om diensten aan u te leveren;
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • om je te informeren over onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Invision ICT Solutions B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of vanwege (fiscale) wet en regelgeving. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Invision ICT Solutions B.V. verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Invision ICT Solutions B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Invision ICT Solutions B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Gebruik functionele cookies

 • Om te onthouden of iemand de cookiemelding heeft weggeklikt/verborgen.
 • Op het contact-formulier als onderdeel van anti-spam maatregelen.

Gebruik analytische cookies

 • Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun gedrag. We maken hierbij gebruik van Google Analytics.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Invision ICT Solutions B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@invision-ict.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Er zal altijd eerst een verificatie gedaan worden alvorens gegevens verstrekt worden.

Invision ICT Solutions B.V. wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Invision ICT Solutions B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen omvatten o.a.:

 • Fysieke toegangscontrole en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Gescheiden netwerkpartitie voor afgenomen dienst per klant, geen invloed van andere klant op eigen omgeving. Uitgezonderd zijn shared diensten
 • Gebruik makend van sterke wachtwoorden en separate beheerder accounts
 • Uitgebreid wachtwoordbeleid voor beheer en service accounts
 • Multifactor Authenticatie
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie (ook bekend als SSL)
 • Data wordt versleuteld opgeslagen
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Application Firewall
 • Beveiliging data door antivirus software en geavanceerde Next Generation Firewall
 • Geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden
 • Backups ter voorkoming van gegevensverlies
 • Maandelijkse restore test ter controle van de gemaakte back-up
 • Updatebeleid voor gebruikte software

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@invision-ict.nl of 0164 213095.

Wijzigingen privacyverklaring

Invision ICT Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op https://www.invision-ict.nl/privacyverklaring kunt u de meest actuele versie daarvan vinden.

Hoe helpen wij uw bedrijf verder?

Neem contact met ons op! Bel: 0164 21 30 95 of mail naar info@invision-ict.nl