Kennishub

11-20 van 26

Snel uit de brand bij calamiteiten | Klantcase Van der Ven Auto’s

02-09-2022

Je hoopt dat het jouw ICT-omgeving nooit zal treffen! Een ramp waardoor je server of andere cruciale systemen plat komen te liggen, waardoor je bedrijfsprocessen in gevaar komen. Gelukkig heb je dit ondervangen in calamiteitenplan, toch? Wat nou als er echt iets gebeurt. Hoe snel ben je daadwerkelijk up & running? En wat is dan je schade. 

Lees meer

Persoonlijk contact verbetert jouw ICT omgeving | Klantcase Schuerman Kunststofverwerking

05-07-2022

Problemen met je huidige ICT-leverancier? Dat komt helaas regelmatig voor. Of je ICT-partij nu te groot of juist te klein is, dat is om het even. Het kenmerkt zich in weinig en slechte contactmomenten, problemen die niet of niet goed worden opgelost of geen proactieve houding met de juiste adviezen. Je wilt dat iemand naar je luistert en actie onderneemt om problemen op te lossen... 

Lees meer

Cloud kostenoptimalisatie

14-04-2022

Je wilt een ICT-omgeving die perfect aansluit op de bedrijfsprocessen. Daarvoor is inventarisatie en advisering van doorslaggevend belang. Een juiste ICT-omgeving faciliteert bedrijfsprocessen, medewerkers en relaties. Invision ICT inventariseert bestaande ICT-omgevingen, cloud infrastructuren en adviseert verantwoorde oplossingen voor de bedrijfscontinuïteit, veiligheid en kostenoptimalisatie. 

Lees meer

Disaster Recovery hoeft geen ramp te zijn

14-07-2021

De bedreigingen op je ICT-systemen, data en daarmee je bedrijfsprocessen nemen alleen maar toe. Je moet een gedegen Disaster Recovery Plan (DRP) hebben om snel te herstellen na een calamiteit. 

Lees meer

Ransomware bescherming

08-07-2021

Cybercrime is een verzamelnaam waar Ransomware onder valt. Actueler dan ooit, maar al een aantal jaren bekend en een groeiend probleem wat nachtmerries bij ICT-managers oplevert. 

Lees meer

Weet jij welke stappen je moet nemen bij een datalek?

11-06-2021

Iedere organisatie is tegenwoordig verplicht om op een gestandaardiseerde en verantwoorde manier met bepaalde data en persoonsgegevens om te gaan. Dit is vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door zaken in een vroeg stadium al vastgelegd te hebben, voorkom je dat je in de toekomst achter de feiten aanloopt. Want weet jij welke stappen je moet nemen bij een datalek? En welke gevolgen deze te nemen stappen hebben? Om dit in kaart te brengen hanteert Invision ICT de methodiek Cobit. Dit raamwerk geeft handvatten om (IT) processen in goede banen te leiden.

Lees meer

Verschillende gezichten van Teams

05-06-2021

Het gebruik van Teams heeft sinds de coronacrisis een enorme lift genomen. Door het thuiswerken werd Teams grootschalig ingezet om toch te kunnen vergaderen en samenwerken. Maar de applicatie van Microsoft kan voor veel meer doeleinden worden ingezet. Teams gaat verder dan alleen (video)calls.

Lees meer

Klaar voor Microsoft Secure Score?

03-06-2021

Microsoft Secure Score is de nieuwste trend op het gebied van beveiligingsanalyse. In één oogopslag inzicht in het niveau van de ICT-beveiliging! Microsoft Secure Score is een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk hulpmiddel dat laat zien waar je organisatie staat op beveiligingsgebied. Op het dashboard van het Microsoft Beveiligingscentrum zie je het securitypercentage van je organisatie. Wat is er goed geregeld in de ICT-omgeving en waar zijn verbeteringen mogelijk.

Lees meer

Geleidelijk naar de cloud

07-05-2021

Marktonderzoek heeft aangetoond dat in Nederland afgelopen jaar meer dan 50% van de bedrijven nog niet vanuit de cloud werkt. Overheid instanties vormen een uitzondering, 74% werkt inmiddels volledig uit de cloud. Een zwaarwegende factor om nog niet over te stappen is het niet willen of niet kunnen desinvesteren. De bestaande ICT-omgeving is nog niet afgeschreven, waardoor overstap naar een volledig cloud model wordt uitgesteld.

Lees meer
11-20 van 26