Kennishub

31-40 van 42

Disaster Recovery hoeft geen ramp te zijn

14-07-2021

De bedreigingen op je ICT-systemen, data en daarmee je bedrijfsprocessen nemen alleen maar toe. Je moet een gedegen Disaster Recovery Plan (DRP) hebben om snel te herstellen na een calamiteit. 

Lees meer

Ransomware bescherming

08-07-2021

Cybercrime is een verzamelnaam waar Ransomware onder valt. Actueler dan ooit, maar al een aantal jaren bekend en een groeiend probleem wat nachtmerries bij ICT-managers oplevert. 

Lees meer

Weet jij welke stappen je moet nemen bij een datalek?

11-06-2021

Iedere organisatie is tegenwoordig verplicht om op een gestandaardiseerde en verantwoorde manier met bepaalde data en persoonsgegevens om te gaan. Dit is vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door zaken in een vroeg stadium al vastgelegd te hebben, voorkom je dat je in de toekomst achter de feiten aanloopt. Want weet jij welke stappen je moet nemen bij een datalek? En welke gevolgen deze te nemen stappen hebben? Om dit in kaart te brengen hanteert Invision ICT de methodiek Cobit. Dit raamwerk geeft handvatten om (IT) processen in goede banen te leiden.

Lees meer

Verschillende gezichten van Teams

05-06-2021

Het gebruik van Teams heeft sinds de coronacrisis een enorme lift genomen. Door het thuiswerken werd Teams grootschalig ingezet om toch te kunnen vergaderen en samenwerken. Maar de applicatie van Microsoft kan voor veel meer doeleinden worden ingezet. Teams gaat verder dan alleen (video)calls.

Lees meer

Klaar voor Microsoft Secure Score?

03-06-2021

Microsoft Secure Score is de nieuwste trend op het gebied van beveiligingsanalyse. In één oogopslag inzicht in het niveau van de ICT-beveiliging! Microsoft Secure Score is een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk hulpmiddel dat laat zien waar je organisatie staat op beveiligingsgebied. Op het dashboard van het Microsoft Beveiligingscentrum zie je het securitypercentage van je organisatie. Wat is er goed geregeld in de ICT-omgeving en waar zijn verbeteringen mogelijk.

Lees meer

Geleidelijk naar de cloud

07-05-2021

Marktonderzoek heeft aangetoond dat in Nederland afgelopen jaar meer dan 50% van de bedrijven nog niet vanuit de cloud werkt. Overheid instanties vormen een uitzondering, 74% werkt inmiddels volledig uit de cloud. Een zwaarwegende factor om nog niet over te stappen is het niet willen of niet kunnen desinvesteren. De bestaande ICT-omgeving is nog niet afgeschreven, waardoor overstap naar een volledig cloud model wordt uitgesteld.

Lees meer

Ieder op z’n eigen stek met een digitale werkplek

06-05-2021

Waarom zou je investeren in iets dat al verouderd is vanaf het moment van aanschaf? Liever investeer je in een product of een dienst waarbij je niet bij het moment van aankoop, maar vanaf het moment van gebruik bent voorzien van de meest recente versie.

Lees meer

Certificeringen

29-04-2021

Door te kiezen voor Invision ICT, kies je voor kwaliteit en zekerheid. Onze experts beschikken over brede en diepe ICT-kennis, verkregen door opleidingen en praktijkervaring. Elke medewerker heeft een opleidings- en certificeringsplan wat jaarlijks herzien wordt. 

Lees meer

Microsoft Teams, maar dan net even anders

11-04-2021

Wie kent het niet tegenwoordig. Even een chat sturen naar een collega, of een audio- of videogesprek houden om even te overleggen. Een vergadering face-to-face met collega’s of met klanten is niet altijd meer nodig in deze tijd. Sommige klanten zeggen letterlijk “ik schiet wel even een teams vergadering in, hoef je die alleen maar te accepteren”. Makkelijk toch?

Lees meer

Zevenhonderd man personeel werkt efficiënter na kostenbesparende oplossing

08-03-2021

Landelijk heeft onze relatie meerdere vestigingen met een personeelsbestand van ruim zevenhonderd medewerkers. Flexibele werkplekken, thuiswerken, online samenwerken, het zijn allemaal aspecten waar werkgevers tegenwoordig mee te maken hebben. Om iedere medewerker dit afzonderlijk aan te bieden kan voor een werkgever een uitdaging zijn. Zeker als het gaat om een gevarieerde groep mewerkers.

Lees meer
31-40 van 42